خانه

گروه انتشارات آزاد ایران بر‌آن‌است که  نویسندگان چیره‌دست، بدون مرز، امکان این‌را داشته‌باشند که آثار خود‌را به خوانندگان برسانند.
“گربه کوچک ايرانی”
مروری بر زندگی صادق هدايت - اثر محمد نراقی
 
جهانگیر هدایت می‌نویسد "«‌گربه كوچك ایرانی» كتابی است درباره زندگی و افكار و آثار صادق هدایت كه توسط محمد نراقی نویسنده جوان ایرانی مقیم استرالیا به نگارش درآمده است. درباره صادق هدایت و زندگی او كتب بسیاری چاپ شده‌اند ولی متأسفانه در اكثر این كتب یا اشتباهاتی ملاحظه می‌شود یا از دیدگاه خاصی به زندگی این نویسنده بزرگ ادبیات ایران نگریسته اند. كتاب حاضر عاری از هر اشتباه است و آقای محمد نراقی با فهرست‌بندی جامع و مستدلی به گزارش زندگی و آثار و وقایعی كه در زندگی نویسنده رخ داده پرداخته‌اند. این برای من جالب است كه نویسنده جوان در استرالیا به منابع و مواخذ اصیلی دست یافته و توانسته این‌چنین روان و یك‌دست سرگذشت و زندگی مردی را بنویسد كه هنوز درباره او بسیاری گوشه‌ها در تاریكی مانده و سعی می‌شود واقع‌گرایانه رموز زندگی او را به دست آورند. معمولاً كسانی كه درباره زندگی و سرنوشت صادق هدایت می‌نویسند بخشی از عقاید و باورهای خود را هم اضافه می‌كنند كه این موضوع خلوص كار را مختل می‌سازد. ولی آقای محمد نراقی مطلقاً عقاید یا نظرات خود را در كتاب نیاورده و آنچه ملاحظه می‌شود واقعیت زندگی صادق هدایت است." >>